Vereniging

Aardappel in vorm hartje

Een stukje geschiedenis

De Volkstuindervereniging Alblasserdam is opgericht in 1954. Sinds 1973 heeft de vereniging Koninklijke goedkeuring.

Het eerste complex met toen 100 tuinen lag in de driehoek Lindelaan, Esdoonlaan en Wetering. In die tijd betaalde de leden Fl. 2,50 contributie plus Fl. 0,50 per roe (4×4meter).

Door de bouw van de Lagere Technische School moest het complex verhuizen naar de huidige locatie aan het einde van Plantageweg. In die tijd kwam de Plantageweg nog niet zover. Het laatste stuk liepen de leden door het weiland. De eerste 68 tuinen werden in 1970 officieel geopend. De laatste 23 tuinen zijn in gebruik genomen in 1987.

Download:
Volkstuindersvereniging Alblasserdam 1954-2014 door Chris van Tigchelhoven

Leden

De Volktuindersvereniging Alblasserdam wordt gevormd door de leden. We steunen de doelen van de vereniging. Om de vereniging draaiend te houden betalen we contributie.

Om lekker buiten te zijn en wat om handen te hebben. Beter dan je vervelen achter de geraniums!

De regels en bepalingen van de vereniging staan in de statuten. Deze worden verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Via de algemene ledenvergadering hebben de leden invloed op het beleid van de vereniging . Deze vergadering houden we eenmaal per jaar in januari. Het bestuur presenteert dan de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen.

Elk lid krijgt een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Alle leden hebben stemrecht.

Er zijn 179 leden (2018) waarvan:

  • 145 gewone leden met tuin
  • 19 leden medetuinder
  • 15 leden zonder tuin

Downloads:
Statuten VTV Alblasserdam (1983)
Huishoudelijk reglement VTV Alblasserdam (2015)

De Tuinder

De Tuinder is het blad van de Volkstuindersvereniging Alblasserdam. In 1960 verscheen het eerste nummer. Het verschijnt twee keer per jaar.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt voor leden:

  • hele tuin € 50,00
  • halve tuin € 30,00
  • extra tuin € 40,00
  • extra halve tuin € 20,00
  • medetuinder € 10,00
  • lid zonder tuin € 10,00

Bestuur Volkstuindersvereniging Alblasserdam

Voorzitter/ Verhuur tuinen
Arie Korendijk
arie.korendijk@kpnmail.nl
06–20670922

Penningmeester
Bram van Houwelingen
houwelingenvan@planet.nl
Redactie De Tuinder
078–6917925

Secretaris
Anik Parel
secretaris@vtv-alblasserdam.nl

Tweede Secretaris
Sandra Gommers
secretaris@vtv-alblasserdam.nl

Algemeen bestuurslid
Cees Stellaard
078–6916443
06–36224134

Algemeen bestuurslid
Marga de Graaf
secretaris@vtv-alblasserdam.nl

Sponsor

VEGO Papendrecht Sierbestrating, tuinhout, zand, grond, verlichting en meer.