Natuurlijk tuinieren

Wij zijn voor natuurlijk tuinieren zonder synthetische bestrijdingsmiddelen. Doe je ook mee?

Feest van het leven

Een ecosysteem is als een levend buurtje in de natuur. Het omvat alle levende wezens (zoals planten, dieren en microben) en de plek waar ze wonen. Denk aan een bos, een rivier, of zelfs je moestuin. Alles is met elkaar verbonden: planten geven zuurstof, dieren eten planten, en kleine beestjes helpen bij het opruimen van dingen. Ecosysteem betekent eigenlijk een ’team van levens’ dat samenwerkt om de natuur in balans te houden.

Biodiversiteit is als een enorm feest van verschillende levensvormen. Het draait om alle verschillende planten, dieren en beestjes binnen een ecosysteem. Stel je voor dat elke soort een unieke kleur in een schilderij is. Hoe meer kleuren je hebt, hoe mooier het schilderij wordt. Biodiversiteit maakt onze wereld levendig en gezond. Het is belangrijk omdat elk levend wezen een speciale rol heeft – net zoals spelers in een voetbalteam. Als we goed voor de biodiversiteit zorgen, zorgen we ervoor dat het feest van het leven doorgaat. 

Mijn moestuin als een ecosysteem

Je moestuin kun je ook als een ecosysteem zien. Alleen in een moestuin zit de tuinder vooral aan de knoppen. We grijpen doorlopend in. We maken de bodem steeds weer kaal en onmiddellijk zijn er ‘vrijwilligers’ die daar best willen gaan staan want de aarde moet bedekt blijven. We noemen het onkruid en voeren het af. 

We zetten ‘plofplantjes’ op die kale akkers en daar komen slakken op af. Slakken ruimen zwakke gestresste planten op, dus kun je ze het verwijten? Je kunt slakken doden met korrels, maar waar is dan de feest van het leven. 

Meer balans brengen

Waar we naar toe willen is met de natuur werken in plaats van tegen de natuur.  

Diversiteit 

Door de diversiteit in je moestuin te vergroten ontstaat er meer balans en helpen planten, insecten, vogels en dieren je tuin gezond te houden en vrij van plagen.

Als je gewassen combineert met bloemen en kruiden trek je bijen en andere insecten aan. Ze zorgen voor de bevruchting van bloemen. En de lieveheersbeestjes die erop komen, eten luizen.

Planten helpen ook tegen schadelijke insecten. Denk aan Afrikaantjes die veel tuinders gebruiken. Tip: als je Afrikaantjes met enkelvoudige bloemen zaait dan kunnen de insecten bij de nectar en stuifmeel.

Wat verder helpt om meer balans in de moestuin te brengen is water toevoegen door een kleine vijver te maken, een bak water met inheemse planten kan ook. Hier komen bijvoorbeeld kikkers op af die helpen om de slakken in toom te houden. Of libellen die luizen eten.

Mulch

Mulch is een laag organisch materiaal die op de bodem rond planten wordt gelegd om vocht vast te houden, onkruid te onderdrukken en de bodemtemperatuur te reguleren. Je kunt daar onkruid voor gebruiken, maar pas op met wortelonkruid en bloeiend onkruid. Ook (groene) bladeren en keukensnijafval kun je toepassen. 

Teeltwisseling

Als je vruchtwisseling toepast, rouleren de groentegroepen door de tuin. Het helpt uitputting van de bodem voorkomen. Ziektes in de bodem krijgen minder kans doordat de kool bijvoorbeeld het jaar erna op een andere plaats staat.  

Sterke planten

Hoe gezonder en sterker planten zijn voordat je ze uitplant, hoe minder snel ze ziek worden en ten prooi vallen aan slakken. Als je biologische planten en zaden gebruikt dan sla je twee vliegen in één klap. 

Waar stoppen we sowieso mee?

We stoppen met het gebruiken van chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen. Denk aan slakkenkorrels, maar ook aan azijn. 

Om de volgende redenen

  • Gewasbeschermingsmiddelen blijken vaak toch ook giftig voor andere levende wezens dan het ‘plaagorganisme’. Het middel is met andere woorden niet voldoende selectief. 
  • Het komt ook op andere plaatsen terecht via de bodem, grond- oppervlaktewater of lucht dan waar het is toegepast. 
  • Het zijn slecht afbreekbare stoffen die zich opstapelen in het vet van levende organismen in de voedselketen. Mensen worden er ziek door. Er is bijvoorbeeld een verband aangetoond met de toename van het aantal mensen met parkinson.
  • Plaagorganismen bouwen een resistentie op tegen gewasbeschermingsmiddelen waardoor er steeds nieuwe middelen moeten worden ontwikkeld.
  • Sandra & Anik, tuin 5
  • Marga, tuin 12
  • Jaap, tuin 35
  • Karin & Anne, tuin 98

Ik stop ook met chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen