Drie lezingen over Natuurlijk Tuinieren

Zoals op de jaarvergadering aangekondigd wil de Werkgroep Natuurlijk Tuinieren graag tuinders bij elkaar brengen en kennis over natuurlijk tuinieren delen. 

Daarom geven we dit voorjaar drie lezingen over natuurlijk tuinieren. Deze lezingen zijn gratis en exclusief voor tuinders van de Volkstuindersvereniging Alblasserdam.

Elke ochtend behandelen we een specifiek onderwerp.  Maar let op….het is niet alleen zitten en luisteren, je gaat ook direct zelf aan de slag met het onderwerp!

De bodem 🪱🦠

23 Maart 2024, 9:30 – 12:00

De bodem is ons belangrijkste ‘kapitaal’ op de tuin. Zonder een gezonde bodem geen gezonde voeding. Dus we duiken de bodem in!

We krijgen inzicht over bodemsamenstelling en analyseren zelf onze bodem.

We ontrafelen het ecosysteem van het bodemleven om te zien hoe dit functioneert.

Biodiversiteit versus plagen 🐛🐞🐌

13 April 2024, 9:30 – 12:00

Alles hangt met elkaar samen en heeft een functie. Het één kan niet zonder het ander. Hoe beter inzicht hebben hoe deze systemen in en rondom onze tuinen functioneren, hoe beter we deze  inzetten om bijvoorbeeld plagen te bestrijden.

Heel leuk is dat we deze ochtend zelf biodiversiteit zichtbaar maken en ervaren.

Introductie permacultuur 🌱

18 Mei 2024, 9:30 – 12:00

Permacultuur is een ontwerpmethode voor duurzame systemen. Denk daarbij niet alleen aan onze groentetuin, maar ook aan wonen, energie, water en zelfs sociale structuren.

We kunnen systemen ontwerpen die onze hulpbronnen niet uitputten. Door natuurlijke processen te omarmen kunnen we zelfs de hulpbronnen aanvullen en elk jaar rijker maken.

Praktisch

  • Graag vooraf aanmelden zodat we weten hoeveel koffie moeten zetten.
  • Vermeld alsjeblieft bij welke lezing(en) je aanwezig wilt zijn, je naam en je tuinnummer.
  • De locatie voor de lezingen is De Blokhut.
  • Als het regent gaat het niet door.

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren