Dit is een veenmol

De veenmol is met een lengte tot 5 centimeter een van de grootste insecten die in West-Europa voorkomt.

Op de foto is duidelijk te zien dat de veenmol graafklauwen heeft en daarmee op een mol lijkt. De veenmol heeft een voorkeur voor een zachte grondsoort zoals veen.

Veenmol
Veenmol met graafklauwen

Op zoek naar voedsel graaft de veenmol net onder het grondoppervlak een gangenstelsel. Het voedsel bestaat voor een deel uit plantendelen, vooral wortels en blaadjes, maar de veenmol eet ook andere dieren zoals ritnaalden. De veenmol is dus zowel een schadelijk als een nuttig insect.

Een veenmol kan ongeveer twee jaar worden.

Deze veenmol is gevangen door een beetje olie in een verticale gang van een veenmol te doen en daar direct water achteraan te gieten. De veenmol komt dan naar boven.

Nest met eitjes Veenmol
De veenmol legt bij warm weer een paar honderd eitjes in nestjes onder de tegels.

Jan Scheffe
Wikipedia

Wat ben ik blij met onze volkstuin!

Elke ochtend als ik beneden kom,
kijk ik naar mijn plantjes.
En jawel, weer gegroeid!
Peulen en Afrikaantjes in de raamkozijn. Moet je kijken hoe dat plantje de grond naar boven duwt!

Vreugde in deze angstige tijd!
Buiten spatten de knoppen open en voel je het voorjaar.
Ondanks alles gaat dat toch door!
Licht in de duisternis.
En als zondag de klok voorruit gaat, hebben we nog meer licht!
Zegeningen tellen, elke dag maar weer. Ook nu!

Wat ben ik blij met onze volkstuin!!!
Even een loopje, onkruid trekken, genieten en mijn hoofd is weer leeg!

Even geen Corona

Hartelijke groet,

Greet Paans
Tuin 126

Verslag klusmorgen, zaterdag 1 februari 2020

18 !!! achttien tuinders hebben gehoor gegeven aan de oproep tijdens de jaarvergadering om deel te nemen aan de klusmorgen. Een ongekend aantal wat niet eerder is gehaald. Gelukkig was er genoeg te doen.

Zo zijn er dankzij de vele handen in no time een 340 stekken beukenhaag bij de poort in de grond gezet. De in de jaren flink gegroeide struik naast de poort terug is gesnoeid en op het naast gelegen grasveld zijn de wilde struiken uitgespit.

Op een tuin die meer leek op een boomgaard dan een groentetuin zijn de kleine fruitbomen verwijderd. Tijdens de vorige klusmorgen waren de grote bomen al met heel veel moeite uitgespit. Wat restte waren de kleinere fruitboompjes. Enkele hebben op andere tuinen een goed tehuis gevonden. Heel deze tuin inclusief de slootrand geschoond en takken naar de houtwal gebracht. Klaar om weer verhuurd te worden.

Ook het gereedschapshok waar in de jaren een ongekend Mikado vlechtwerk was ontstaan, weer georganiseerd. De gereedschappen van de vereniging zijn overzichtelijk met klemmen aan de muren bevestigd.

Tenslotte nog groene aanslag en onkruid op en tussen tegels verwijderd.

Kortom een geslaagde en gezellige morgen waarbij het een mooi moment was om tijdens het koffiedrinken kennis te maken met de andere tuinders. Hartelijk dank aan: Joop, Jaap, Onno, Harry, Bas, Jan, George, Bob, Bart, Natasja, Henk, Toos, Marga, Johan, Henk, Bart, Pico, Marina en Kees.

De volgende klusmorgen is zaterdag 7 maart a.s.

De coördinator, Jan.