Geen afval in de bosrand

We hebben een brief (zie bijlage) van de gemeente ontvangen over het dumpen van afval in de bosrand dat wil zeggen: groen-, grond- en ander afval.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is dit onderwerp ter sprake gekomen en we willen jullie op de hoogte brengen van het gemeentebeleid én de financiële gevolgen voor ons allen.

Snoeihout mag wel in de bosrand.

Het Bestuur.

Bevermaatregelen

In Nederland groeit de beverpopulatie sinds de herintroductie in 1988, en deze breidt zich uit. Ook in Alblasserdam zijn er inmiddels bevers. Dat heeft positieve effecten op de lokale biodiversiteit door hun activiteiten zoals graven, bouwen en knagen. Dit leidt tot het vasthouden van water en het creëren van habitats voor verschillende insecten. Echter, bevers kunnen ook schade veroorzaken, variërend van omgeknaagde bomen tot overstromingen door beverdammen. Voor wie dergelijke schade wil beperken staan er praktische oplossingen in een handzaam voorbeeldenboek met foto’s dat in 2018 is opgesteld door de Zoogdierenvereniging in opdracht van Rijkswaterstaat.

Drie lezingen over Natuurlijk Tuinieren

Zoals op de jaarvergadering aangekondigd wil de Werkgroep Natuurlijk Tuinieren graag tuinders bij elkaar brengen en kennis over natuurlijk tuinieren delen. 

Daarom geven we dit voorjaar drie lezingen over natuurlijk tuinieren. Deze lezingen zijn gratis en exclusief voor tuinders van de Volkstuindersvereniging Alblasserdam.

Elke ochtend behandelen we een specifiek onderwerp.  Maar let op….het is niet alleen zitten en luisteren, je gaat ook direct zelf aan de slag met het onderwerp!

De bodem 🪱🦠

23 Maart 2024, 9:30 – 12:00

De bodem is ons belangrijkste ‘kapitaal’ op de tuin. Zonder een gezonde bodem geen gezonde voeding. Dus we duiken de bodem in!

We krijgen inzicht over bodemsamenstelling en analyseren zelf onze bodem.

We ontrafelen het ecosysteem van het bodemleven om te zien hoe dit functioneert.

Biodiversiteit versus plagen 🐛🐞🐌

13 April 2024, 9:30 – 12:00

Alles hangt met elkaar samen en heeft een functie. Het één kan niet zonder het ander. Hoe beter inzicht hebben hoe deze systemen in en rondom onze tuinen functioneren, hoe beter we deze  inzetten om bijvoorbeeld plagen te bestrijden.

Heel leuk is dat we deze ochtend zelf biodiversiteit zichtbaar maken en ervaren.

Introductie permacultuur 🌱

18 Mei 2024, 9:30 – 12:00

Permacultuur is een ontwerpmethode voor duurzame systemen. Denk daarbij niet alleen aan onze groentetuin, maar ook aan wonen, energie, water en zelfs sociale structuren.

We kunnen systemen ontwerpen die onze hulpbronnen niet uitputten. Door natuurlijke processen te omarmen kunnen we zelfs de hulpbronnen aanvullen en elk jaar rijker maken.

Praktisch

  • Graag vooraf aanmelden zodat we weten hoeveel koffie moeten zetten.
  • Vermeld alsjeblieft bij welke lezing(en) je aanwezig wilt zijn, je naam en je tuinnummer.
  • De locatie voor de lezingen is De Blokhut.
  • Als het regent gaat het niet door.

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

Werkzaterdag 11 november 2023

Tijdens de werkochtend werden er weer allerlei klusjes gedaan. Er werd schoongemaakt en er werd blad geveegd zodat we veilig kunnen fietsen. Ook werd het insectenhotel, een initiatief van Werkgroep Natuurlijk Tuinieren, ingericht met blokken met gaten, dennenappels en dergelijke: kortom alles waar een insect van droomt. Na alle regen van de laatste tijd was het weer zeer aangenaam, helder met een zonnetje.

Iedereen bedankt voor de inzet.